ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ
ಕ್ರ.ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ
1 ಪದ್ಮನಾಭ್ .ಕೆ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು 080-26608675  acei.blrs@gmail.com/    aceibs.ksei@ka.gov.in ನಂ.53/2, ನಿಜಗುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಂಭಾಗ, ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -19.
2 ಬಿ. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಕ್ಷಿಣ
1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ .ಡಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು 080-26608675 basdcei@gmail.com/   dceibas.ksei@ka.gov.in ನಂ 119, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ, ಅರಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅರಕೆರೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೇಔಟ್, ಬಿ ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 076.
2 ಕವಿತಾ ರಾಣಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
3 ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಎನ್ ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ
1 ಸಿ. ಎಸ್. ಮುರಳಿಧರ್ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು 080-26612080 dcei.bw@gmail.com/     dceibw.ksei@ka.gov.in ನಂ. 129, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ ರಸ್ತೆ, ಗವಿಪುರಂ ಬಡಾವಣೆ, ಹನುಮಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560019.
2 ಎಲ್‌. ಮೇಘನಾಯಕ್‌   ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
3 ನಾಗರಾಜ  ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಶ್ಚಿಮ
1 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ .ಎಂ .ಸಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು 080-23210942 dceiaw.blr@gmail.com/     dceibaw.ksei@ka.gov.in ನಂ.221, ಎ.ಹೆಚ್.ಎ ಜೆನ್ನಿತ್ ಕಟ್ಟಡ, 12 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 2 ನೇ ಹಂತ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 072.
2 ನಾಗರಾಜ್  ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
3 ರಾಧಾ .ಜಿ ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ
1 ಯೊಗೀಶ್.ಜಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು  080-26577477 electricalinspectorbs@gmail.com/     eibs.ksei@ka.gov.in   ನಂ: 95, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560004
2 ಮುನಿರಾಜ್ .ವೈ ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು-1
3 ಜಿ.ಗಿರೀಶ್ ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು-2
ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ರಾಮನಗರ
1 ಸಂಗೀತ .ಎನ್  ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು  080-27273368 deiramnagara@gmail.com/     deirmg.ksei@ka.gov.in ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು, ಐಜೂರು, ರಾಮನಗರ 571511.
ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ತುಮಕೂರು
1 ಕಿರಣ್ .ಹೆಚ್ .ಸಿ ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು 08162-2278876 dei.tkr@gmail.com/    deitkr.ksei@ka.gov.in    ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಈಶ್ವರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಅಶೋಕ ನಗರ, ತುಮಕೂರು-572103.
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS