ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಸೆಸ್ಕಾಂ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸೆಸ್ಕಾಂ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ನೀತಿ ವಲಯ ವರ್ಗ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ  ವಿನಾಯಿತಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1 2 3 4 5 7
1 ಮೆ|| ಸಿದ್ದೀಕ್ ರೈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಮೈಸೂರು.  ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - 0 08 ವರ್ಷಗಳು
2 ಮೆ||ವಿ-ಕಾಸ್ಟ್  ಫೌಂಡ್ರಿಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮೈಸೂರು.   ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-2019 2 ಸಾಮಾನ್ಯ 05 ವರ್ಷಗಳು
3 ಮೆ||ಚೆಂಗುಅಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
4 ಮೆ||ರಿಂಕೋಪೊಲಿಮೆರ್ಸ್, ಮೈಸೂರು.  ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-2019 3 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ 04 ವರ್ಷಗಳು
5 ಮೆ||ಕರ್ನಾಟಕ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-2019 2 ಸಾಮಾನ್ಯ 05 ವರ್ಷಗಳು
6 ಮೆ||ಅನಘ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಹಾಸನ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-2019 3 ಸಾಮಾನ್ಯ 04 ವರ್ಷಗಳು
7 ಮೆ||ರೇನ್ಬೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಮೈಸೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-2019 3 ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
8 ಮೆ||ಹಾನಗಲ್ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಪಿರ್ಟಿನ್ಗ್ಸ್, ಮಡಿಕೇರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - - 08 ವರ್ಷಗಳು
9 ಮೆ||ಅರಿಷಿಣ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
10 ಮೆ||ಭಾರತ್ ಪ್ಲೇವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಹಾಸನ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-2019 3 ಸಾಮಾನ್ಯ 04 ವರ್ಷಗಳು
11 ಮೆ||ಎವಿಎಸ್ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಮೈಸೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - ಸಾಮಾನ್ಯ 08 ವರ್ಷಗಳು
12 ಮೆ||ಕ್ಯೂ-ಕೊನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮಂಡ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-2019 2 - 06 ವರ್ಷಗಳು
13 ಮೆ||ಎ.ಎಮ್ ಅರೇಕಾ ಲೀಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-2019 - - 04 ವರ್ಷಗಳು
14 ಮೆ||ಬಿಟಿಸಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ನಂಜನಗೂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 - - 08 ವರ್ಷಗಳು
15 ಮೆ||ಲಂಬರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಹಾಸನ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-2019 3 ಸಾಮಾನ್ಯ 04 ವರ್ಷಗಳು
16 ಮೆ||ಇಂಪೆಕ್ಸ್ ಫ್ರಾನಿಟ್ಸ್, ನಂಜನಗೂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2020-2025 2 ಸಾಮಾನ್ಯ 06 ವರ್ಷಗಳು
17 ಮೆ||ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿ, ನಂಜನಗೂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀತಿ -2015 3 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 08 ವರ್ಷಗಳು

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS