ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಏರೋಸ್ಪೇಸ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಗಾತ್ರ
(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)
ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
No.EN 208 EBS 2016 18-02-2017 ಏರೋಸ್ಪೇಸ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ. 0.135 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS