ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಆರ್‌ ಟಿ ಐ 4(1)(ಬಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ಕಡತಗಳು
1 ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ HO41b
2 ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಮೈಸೂರು ವಲಯ ACEIMYS41b
3 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಚಾಮರಾಜನಗರ DEICHG41b
4 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಮಂಡ್ಯ DEIMDY41b
5 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಮಡಿಕೇರಿ DEIMDK41b
6 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಹಾಸನ EIHSN41b
7 ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಲಯ ACEIKLB41b
8 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಕೊಪ್ಪಳ DEIKPL41b
9 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೀದರ್ DEIBDR41b
10 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬಳ್ಳಾರಿ DCEIBellary41b
11 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ರಾಯಚೂರು EIRCR41b
12 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಯಾದಗಿರಿ DEIydg41b
13 ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ACEIBS41b
14 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಕ್ಷಿಣ  DCEIBAS41b
15 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಶ್ಚಿಮ  DCEIBAW41b
16 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ DCEIBW41b
17 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ EIBS41b
18 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ರಾಮನಗರ DEIRNG41b
19 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ತುಮಕೂರು DEITUM41b
20 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ACEIDWD41b
21 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಶಿರಸಿ EISRS41b
22 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಳಗಾವಿ ವಲಯ DCEIBGM41b
23 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ವಿಯಜಪುರ ವಿಭಾಗ EIVJP41b
24 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಗದಗ DEIGDG41b
25 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬಾಗಲಕೋಟೆ DEIBGK41b
26 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಹಾವೇರಿ DEIHAV41b
27 ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ ACEIBN41b
28 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ವಲಯ DCEIBE41b
29 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ತರ DCEIBAN41b
30 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೂರ್ವ  DCEIBAE41b
31 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಲಯ DCEICTA41b
32 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ದಾವಣಗೆರೆ EIDVG41b
33 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಕೋಲಾರ DEIKLR41b
34 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ DEICKP41b
35 ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ACEIMNG41b
36 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಉಡುಪಿ EIUDP41b
37 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಶಿವಮೊಗ್ಗ EISMG41b
38 ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು - ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು DEICKM41b
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS