ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಮೈಸೂರು ವಲಯ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಮೈಸೂರು ವಲಯ
ಕ್ರ.ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಮೈಸೂರು
1 ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, 0821-2463177  aceimys@gmail.com/        aceimys.ksei@ka.gov.in ನಂ .2587, ಅಂಜನಾಡ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನೇತಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ದತ್ತಗಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು -570022.
2 ಅಲ್ತಾಫ್ ಹುಸೇನ್‌ ಜಾಕರ್ತಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು 
3 ನೇತ್ರಾವತಿ .ಎಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು-(ಉತ್ತರ) 
4 ವೀಣಾ .ಕೆ  ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು-(ದಕ್ಷಿಣ)
5 ರಾಜು .ಎನ್ ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು-(ಉತ್ತರ) 
6 ರವೀಶ್.ಎಂ. ಪಿ ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು-(ದಕ್ಷಿಣ)
ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಹಾಸನ
1 ಯಂಕಣ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು  08172-297105 electricalinspector.hassan@gmail.com/ eihsn.ksei@ka.gov.in ನಂ .2278, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಲಿಕಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಆರ್‌ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ -573201.
2 ಹಸೀನಾ ಬಾನು. ಎನ್‌. ಎ ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು 
ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ
1 ಅರ್ಚನಾ .ಎಂ ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು 08226-222645 deichnagar@gmail.com/    deichn.ksei@ka.gov.in C/o. ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, W/o. ನಾಗರಾಜ, 93/88 & 94/88 (ಎ), 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಭುಜಂಗೇಶ್ವರ್ ಬಡಾವಣೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313.
ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಮಂಡ್ಯ
1 ಸಿದ್ದರಾಜು  ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು 0823-2220611  deimandya123@gmail.com/     deimdy.ksei@ka.gov.in ಎಲ್ಐಸಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎದುರು., ಬಂದಿ ಗೌಡ ಲೇಔಟ್, ಮಂಡ್ಯ-571 401.
ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಮಡಿಕೇರಿ
1 ಅಮಿತ್. ಹೆಚ್. ವಿ ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು 08272-295741  dei.mdk@gmail.com/     deimdk.ksei@ka.gov.in :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ, ನಂ: 82/2, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಮಹದೇವ ಪೇಟೆ, ಶ್ರೀ. ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮಡಿಕೇರಿ-571201.

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS