ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಅನುಮೋದನೆ

ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಘಟಕ, ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಲೈನ್ ಗಳು, ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕ್ ರೇಖೆಗಳು, UG ಕೇಬಲ್, IPPS, Co-Gen, CPPs ಮತ್ತು 24 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಇವೆಲ್ಲವುದರ ವಿದ್ಯುತ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು (CEIG) ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು, ಮತ್ತು LT, HT 15m ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವ ಬಹುಮಹಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿ ಸೆಟ್ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ ಇವುಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು (DOP) (ಅನುಸ್ಥಾಪನ ಅಧಿಕಾರದ ಪವರ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ) ಎಲ್ಲಾ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:
ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರತೀ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರತೀ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಜನರಲ್:

 1. ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರ
 2. ನಿಗದಿತ ನಕ್ಷೆಪರಿಶೀಲನೆ ಶುಲ್ಕದ ಚಲನ್/ರಸೀತಿ
 3. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶದ ವಿವರ
 4. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.7 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಕ್ಷೆ.
 5. ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಪೂರೈಕೆದಾರ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದಿಕಾರಿ(ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿರ ತಕ್ಕದ್ದು) ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ/ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅದಿಕೃತ ಸಹಿಯಾಗಿರ ಬೇಕು.
 6. ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಗೆದಾರರ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಪರವಾನಗಿಯ ಪ್ರತಿ
 7. ವಿದ್ಯುತ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು:
  1. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಚಿತ್ರ (ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು, ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಬೇಕು
  2. ಕೀ ಪ್ಲಾನ್ ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣದ ಮಾಹಿತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ರೂಮ್, ಮೋಟರ್ ಗಳು, ಪ್ಯಾನಲ್ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿರಬೇಕು.
  3. ಫಿಜಿಕಲ್ ಲೇಔಟ್/ಪ್ಲಾನ್: ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಯೆಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ಅದರ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯುಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳ ವಿವರ, ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯುಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಗು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರಬೇಕು.
  4. ಒವರ್ ಹೆಡ್ ತೆರವು ತೋರಿಸುವ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಅಡ್ಡ ಲಂಬ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿರಬೇಕು.
  5. ಭೂಮಿಯ ಒಳಮೈ/ಹೊರಮೈ ಮಾನಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಬಲ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು.

 

ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳು:

ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು: ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್/ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್.

 1. ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಾಯಿದೆ ನಂ 37(iii) of CEA(MRS&ES)2010 ಪರ್ಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಪಲಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿರಬೇಕು.
 2. ಕೀ ಯೋಜನೆ ನಕ್ಷೆಯು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಒಳಬರುವ/ಹೊರಹೋಗುವ ರೇಖೆಗಳು ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು.
 3. ಸ್ವಿಚ್ ಯಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯು, ಉಪಕರಣಗಳು, ರಚನೆಗಳು ಹಾಗು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರಬೇಕು.
 4. ವಿಭಾಗೀಯ ಎಲಿವೇಷನ್, ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರ, ಅದರ ರಚನೆ ಹಾಗು ಉಪಕರಣಗಳ ವಿವರ, ವಿಭಾಗಿಯ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.
 5. ವಿಭಾಗೀಯ ಎಲಿವೇಷನ್, ರೂಲ್ ನಂ: 51 1 (ಸಿ) ದ ಐಇ ರೂಲ್ಸ್ 1956 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯ ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ವಿವರ ನಮೂದಿಸಿರಬೇಕು.
 6. ಉಪ ವಿಭಾಗೀಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಕೇಬಲ್ ವಿಧಾನದ ವಿವರಣೆ.
 7. ತೈಲ ಹರಿಬಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರದಿಬಂಧಕ ಗೋಡೆಯ ಎತ್ತರದ ವಿವರಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ.
 8. ISS 3043/1987 ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಲೇಔಟ್ ಇರಬೇಕು.

ಚಿತ್ರಗಳ ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸುವುದು:

ಪ್ರಸರಣ ಲೈನ್ / ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ರೇಖಾ ಅನುಮೋದನೆ

 1. ರೋಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತೋರಿಸುವ ವಿವರಗಳು ಪವರ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ನದಿಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು/ಕಟ್ಟಡದ ರಚನೆಗಳು, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ ಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಲೈನುಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೈನ್ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8ಕಿ.ಮಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಂತೆ ಅದರ ರೇಖಾಂಶ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶದೊಂದಗೆ ತೋರಿಸಿರಬೇಕು.
 2. ಟವರ್ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ
 3. ಟವರ್ ನ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವಿವರಗಳು
 4. PTCC ಅನುಮೋದನೆ
 5. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತೆರವು
 6. ರೈಲ್ವೆ ತೆರವು
 7. ಸೈಟ್ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನುನಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಳು.

ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳು: EHV/HV, DG/TG, MSB, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು.

HC ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಪವರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು M.S.ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತೀ ಮಹಡಿಯ ವಿವರ.

ಚಿತ್ರಗಳ ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸುವುದು:

 1. ಒಂದು ಸಾಲಿನ ನೀಲನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಜೆನರೇಟರ್, HT/LT ಕೇಬಲ್ ನ ಚಾಲನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ, HT/LT ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಸಾರಗಳ, ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ನ ಲೋಡ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಲೋಡ್ ನ ವಿವರ, ಬಾಹ್ಯ ಬೆಳಕು, UPS, AC/AHU ಲೋಡ್, ಫೈರ್ ಕೊಳಾಯಿ ಸಿಸ್ಟೆಮ್ ಲೋಡ್ ಫಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪೂರೈಕೆ ಫಲಕದಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ CIRCUITS ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತೋರಿಸುವ ಲಿಫ್ಟ್ ಫಲಕ, ಪ್ರತಿ ಮಹಡಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಪರ್ಕ ಫಲಕ, ತುರ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮೂಲ ಸರ್ಕೂಟ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೇಚ್ಚಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ..
 2. ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಸೈಟ್/ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೀ ಯೋಜನೆ ತೋರಿಸುವ ವಿಧಾನ, ಒಳಬರುವ ಪೂರೈಕೆ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿವರಗಳು, ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಳ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆಂಟರ್/HT ಉಪ ವಿಭಾಗ, DG ರೂಮ್, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಫಲಕ, ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥ್ ಹೊಂಡ ಇತ್ಯಾದಿ.
 3. ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪರವಾನಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಡಿ ಜಿ ಸೆಟ್ ಕೋಣೆಯ ವಿಭಾಗೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉನ್ನತೀಕರಣ.
 4. ಕೇಬಲ್ ನೀರ ವಿಧಾನ.
 5. ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಹೊಂಡವನ್ನು ಇಡೀ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅರ್ಥ್ ಪಿಟ್ ರೂಪಿಸಬೇಕು, ಅದರಂತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ಅರ್ಥ್ ಪಿಟ್, ಅರ್ಥಿಂಗ್ conductor ಸೈಜ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಮಗಳು.
 6. ಬಹು ಮಹಡಿಯ ಕಟ್ಟಡ: ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಡಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತೆ ತೋರಿಸುವ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಭಾಗೀಯ ಎತ್ತರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಫ್ಟ್ / ನಾಳ, busbar ಟ್ರಂಕಿಂಗ್, ಬೆಂಕಿ ಅಲಾರಮ್, ಅರ್ಥಿಂಗ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ನ ಅರಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಿಂಗ್, ವಾಯುಯಾನ ದೀಪ ಇತ್ಯಾದಿ, ಮತ್ತು ಮಹಡಿವಾರು ತೋರಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪಲಕ, ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬೆಂಕಿ ಅಲಾರಮ್, ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಳಾಸ ವಿಧಾನ ಇತ್ಯಾಧಿ.

ಐಪಿಪಿ:
ರೇಖಾ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು:

 1. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪಡೆದ ಅನುಮತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ.
 2. ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿ
 3. ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಶನ್ ಯೋಜನೆ.
 4. ವಿದ್ಯುತ್ ತೆರುವಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕಳುಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿವರಗಳು.

ವಿದ್ಯುತ್ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು:

 1. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ / ಘಟಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿಯ ನಕ್ಷೆ.
 2. ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ನೀಲನಕ್ಷೆ
 3. ವರ್ಗೀಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿ
 4. ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಯೋಜನೆ
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS